تریادها روی فرت_بورد

تریادها پایه‌ای ترین فرمول هارمونی در موسیقی غربی هستند. سه نت که به صورت عمودی و بر اساس رابطه خاصی زیر هم قرار گیرند تریاد را ایجاد می‌کنند، تریادها به طور کلی با اضافه کردن یک سوم بالاتر از یک نت پایه و سپس اضافه کردن یک سوم دیگر بالای آن، بنابراین یک آکورد با یک پایه، یک سوم و یک پنجم تشکیل می‌شود.

تریادها روی فرت_بورد

معکوس‌های تریاد

وقتی به یک تریاد معکوس گفته می­شود که سوم یا پنجم آکورد به عنوان نت پایینی به صدا در می­آید. معکوس اول یک تریاد دارای سومین نت به عنوان پایین­ترین نت و معکوس دوم یک تریاد دارای پنجم به عنوان پایین­ترین نت خود است.

تریادها روی فرت_بورد

تمام معکوس‌ها

اولین قدم یادگیری تریادها و معکوس‌های آن‌ها در همه حالت ها در مجموعه های مختلف سیم است.

تریادها روی فرت_بورد

تریادها به صورت مورب

بعد از تسلط روی موارد قبل، قدم بعدی تمرین تریاددر یک آرایه مورب است – شروع از پایین ترین نت موجود که می تواند پایه سوم یا پنجم تریاد باشد. این روش موثرترین راه برای آشنایی با یک تریاد روی کل فرت‌بورد است.

تریادها روی فرت_بورد

تریادهای دیاتونیک مورب

هنگامی که با تریاد تنیک “سل ماژور” احساس راحتی کردید، رویکرد مشابهی را برای همه تریادهای دیاتونیک موجود در گام “سل ماژور” اعمال کنید.

تریاد مبتنی بر درجه دوم گام “سل ماژور”

تریاد مبتنی بر درجه سوم گام “سل ماژور”

تریاد مبتنی بر درجه چهارم گام “سل ماژور”

تریاد مبتنی بر درجه پنجم گام “سل ماژور”

تریاد مبتنی بر درجه ششم گام “سل ماژور”

تریاد مبتنی بر درجه هفتم گام “سل ماژور”

تریادها روی فرت_بورد. سعی کنید تمام تریادهایی که روی درجات گامهای دیگر ایجاد می شوند را نیز بررسی کنید.