تریادها روی فرت_بورد و معکوس‌های تریادها (آشنایی مقدماتی)

تریادها روی فرت_بورد و معکوس‌های تریادها (آشنایی مقدماتی)

تریادها روی فرت_بورد تریادها پایه‌ای ترین فرمول هارمونی در موسیقی غربی هستند. سه نت که به صورت عمودی و بر اساس رابطه خاصی زیر هم قرار گیرند تریاد را ایجاد می‌کنند، تریادها به طور کلی با اضافه کردن یک سوم بالاتر از یک نت پایه و سپس اضافه کردن یک سوم دیگر بالای آن،...