دستورهای صدانویسی گیتار کلاسیک

دستورهای صدانویسی گیتار کلاسیک

مختصری در باره دستورهای صدانویسی گیتار کلاسیک دستورهای صدانویسی حرکت خطی و افقی خطوط ملودیک منحصر به فرد (بخش نویسی) را تعیین میکنند. تعامل و ارتباط خطوط ملودیک منجر به هارمونی می‌شود. به عبارت دیگر، دستورهای هدایت صدا به ما این امکان را می‌دهد که هر بخش صدایی (خطوط...