تریادهای باز روی فرت_بورد (آشنایی مقدماتی)

تریادهای باز روی فرت_بورد (آشنایی مقدماتی)

تریادهای باز روی فرت_بورد. حتی یک تغییر جزئی در چیدمان نت ها می تواند تأثیر مهمی در نحوه درک صدای آنها داشته باشد. ایجاد صداگذاری باز تریاد های حالت باز، تریاد هایی با محدوده ای بزرگتر از یک اکتاو هستند. متداول ترین راه برای دستیابی به آن، بالا بردن یا پایین آمدن صدای...
گام آکورد

گام آکورد

گام آکورد. در این مقاله M به معنای تتراکورد ماژور و m به معنای تتراکورد مینور و L یا ۱ به معنای یک فاصله یک پرده ای است. اعداد نشان دهنده فاصله بین دو نت تعداد نیم پرده را بیان می کنند. گام آکورد نمادهای آکوردها چهارچوب عمودی یا هارمونیک یک قطعه را نشان می‌دهند، اگرچه...
نماد گذاری آکوردها

نماد گذاری آکوردها

نماد گذاری آکوردها: ترکیب عمودی تن‌ها چهارچوب هارمونیک یک قطعه موسیقی را می‌سازد که می‌تواند با نمادهایی نشان داده شود و نمادهای آکردها یک ابزار تندنویسی برای تشخیص سریع انواع ترکیب‌ بندی آکردها است. اگرچه یک نماد نشان می‌دهد که آکرد از کدام نت‌ها تشکیل‌ شده‌اند، اما...